Welkom op de website Genealogie Cost


Op deze site vind U drie (3) genealogieën met de familienaam Cost in Nederland.

Door verhalen van mijn grootmoeder was mijn interesse naar mijn voorouders gewekt. Na haar overlijden, in 1998, ben ik mij meer gaan verdiepen in wat men een stamboom onderzoekt noemt. Dat gaf toch iets meer problemen dan ik dacht. Om die reden ben ik lid geworden van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV). Door deze vereniging kreeg ik handreikingen hoe te beginnen met genealogie. Via mijn onderzoek wilde ik weten wie mijn voorouders waren, hoe zij leefden en wat zij zo al deden of hadden gedaan. Ik was dus op zoek naar informatie over personen die aan elkaar verwant waren en zijn. De basis voor mijn genealogisch onderzoek begon met de drie belangrijkste gegevens die het leven van een mens markeren, namelijk de namen van de personen, hun geboorte-, eventuele huwelijks- en overlijdens-datums.

Om de verwantschap tussen mensen onderling vast te kunnen stellen heb ik gebruik gemaakt van documenten. Door deze bronnen kon ik relaties bewijzen tussen de ene en de andere mens. Thuis had ik al veel gegevens verzameld waardoor ik rond het jaar 1900 uitkwam. Vanaf die datum kon ik via diverse archieven terug in de tijd te gaan. Ook het internet speelt een belangrijke rol in deze. Via dat medium kon ik de database van de FamilySearch.org (mormonen) raadplegen en met het toen actuele programma Genlias gegevens verkrijgen tot het jaar 1811 (verplichte burgerlijke stand registratie). Om verder terug in de tijd te kunnen, raadpleegde ik in diverse archieven de Doop- Trouw- en Begraafboeken (DTB boeken), als deze aanwezig waren. Het lezen van het oude handschrift gaf de nodige frustratie. Namen werden vroeger vaak naar uitspraak geschreven en ook waren er soms geen vaste regels voor de spelling. Dat bemoeilijkte het zoeken en speuren vaak. Om het oude handschrift in de archieven toch te kunnen lezen heb ik de cursus Paleografie gevolgd. Een must voor elke serieuse onderzoeker.

De genealogieën op deze website komen voort uit gegevens die ik persoonlijk heb gevonden en van gekregen informatie. Zoals de gegevens van Wim Cost (generatie cost II) en van Jan van Nimwegen (generatie cost III), waarvoor ik hen hartelijk bedank. Een relatie tussen de genealogieën heb ik tot op heden nog niet kunnen vinden en staan dus geheel op hunzelf.

Ik ben mij bewust van fouten en onvolkomenheden in de genealogieën. Ook weet ik dat deze nooit af zullen zijn of geheel compleet. Mocht U nu iets constateren wat fout is of heeft U een verbetering c.q. opmerking, neem dan contact met mij op.

Daar ik mij niet zo kon vinden in de bestaande Genealogie-website-programma's, heb ik deze zelf geschreven. Om door de genealogieën heen te gaan zijn de keuzes blauw gemaakt. Wanneer U met de muisaanwijzer over zo'n keuze heengaat, veranderd de kleur van blauw naar rood. Gelet op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), heb ik de gegevens van nog levende personen niet of slechts beperkt gepubliceerd, tenzij ik hiervoor toestemming kreeg.

Voorwaarde bij gebruik van genealogische gegevens van deze website is de verplichting tot bronvermelding van deze website. Elke vorm van plagiaat staat onder controle van het programma "Protected by Copyscape". Zie de disclaimer

Enkele bronnen welke zijn gebruikt voor deze genealogieën:

Registerboeken omtrent geboorte, trouwen, overlijden, en diverse in het:

(Regionaal Historisch Centrum Groningen, Gemeentearchief Groningen, Stadsarchief Amsterdam, Rijksarchief Noord-Holland, Gemeentearchief Haarlem, Centraal Bureau voor Genealogie, Haags Gemeentearchief, Erfgoed Enschede, Nederlands Genealogische Vereniging te Weesp)

Bewonerslijst van de stad Groningen 1710 (W.G.Doornbos en H.J.E.Hartog),
Genealogisch repertorium, Nederlands repertorium van de familienamen in Groningen,
Het veenkoloniale geslacht Brouwer (Arie Brouwer),
Geschiedenis van Enschede en zijn naaste omgeving (dr. A.Benthem),
Rooms-Katholieke bewonerslijst van de stad Groningen 1665-1688 (W.G.Doornbos),
Voogdijaanstellingen in de stad Groningen (1639-1672 en 1673-1700),
Oude Deventer (J.v.Doornick),
De boekdrukkers- boekverkoopers en uitgevers in NoordNederland sedert de uitvinding van de boekdrukkunst tot den aanvang der negentiende eeuw (A.M.Ledeboer),
Geslachtkundige aantekeningen ten aanzien van de gecommiteerden ten landdage van Overijssel sedert 1610-1794 (J.v.Doornick),
Sinds de reductie in stad en lande van Groningen,
Biografisch genealogisch lexicon van de predikanten die sinds 1594 de Gereformeerde en (1816) de Hervormde gemeenten Eems en Lauwers hebben gediend (W.Duinkerken),
De betekenis van toponymische samenstellingen (J.van Loon),
Etymologisch woordenboek der Nederlandse Taal (J.Vercoullie),
Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland voor 1226 (M.Gysseling),
Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (dr.F.Debrabandere),
Voor- en familienamen in Nederland (R.A.Ebeling),
Beknopte Genealogische gids voor Nederland (J.Draak Jzn.),
De vroege middeleeuwen in Holland (dr.G.N.Honig),
De Nederlandse geschiedenis (Herman Beliën & Monique van Hoogstraten),
In tijd gemeten (C.C.de Glopper-Zuijderland),
Midden-Kennemerland in de vroege en Hoge Middeleeuwen (B.Koene, J.Morren en F.Schweitzer),
Stam en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandse Familiën, Heraldisch vademecum (H.K.Nagtegaal),
Armorial Général (J.B.Rietstap),
Archief van geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland (1957),

(internet: NGV te Weesp, The Church of Jesus Christ of Later day Saints, Wikipedia, Genlias, Alle Groningers, WiewasWie, Archieven.nl)